Besök på StyrTek

Under två förmiddagar har StyrTek haft besök från Grästorps Aktiva Seniorer. De har fått lära sig lite om StyrTeks verksamhetsområde, våra tjänster och om hur fastighetsautomation är uppbyggd och fungerar.

 

Grästorps aktiva seniorer
 

Grästorps aktiva seniorer