Kompetens

StyrTek har en gedigen, mångårig och unik kunskap i programmering av Regins DUC:ar då vi har haft ett personligt samarbete med Exomatic sedan deras start år 1987.

Bo Hallnemo, Håkan Svensson, Bengt-Inge Larsson och Roland Bergh har sedan år 1986, och framåt, deltagit i de flesta kurser som Exomatic/Regin har anordnat. Detta gör att den samlade kompetensen av programmering och installation av datoriserade styrsystem är mycket hög inom företaget.

StyrTek har en långtgående kunskap av ett flertal PLC- och DUC-fabrikat. Vi levererar även färdiga DHC-lösningar med varierande SCADA-system som till exempel Exo4, EXOscada, CitectSCADA, WebPort och Greyhound etc.

StyrTek är en av 6 Premium Solution Partner hos Regin.

Vi är även medlemmar i EIO och använder oss självklart av ID06.

 

       eio_2             ID06