Om företaget

Vi har för avsikt att arbeta med installationsteknik i fastigheter, där vi i företaget har lång erfarenhet. Vi vill hjälpa våra slutkunder att få en energioptimal fastighet, med verktyg att fortsätta denna optimering i framtiden.

Vi hoppas att ni ser oss som en självklar samarbetspartner när det gäller
installationsteknik då vi erbjuder programmeringstjänster (DUC/PLC och SCADA), idrifttagning och entreprenadverksamhet.

Utvecklingen inom fastighetsautomation går mer och mer åt färdiga enheter. Det finns till exempel ventilationsaggregat och fjärrvärmeundercentraler med färdig styr, pannor och värmepumpar med modbus-kommunikation, mätutrustning med m-bus och så vidare. Dessa är bara exempel på vad som redan finns och vad som väntar i framtiden. Här ser vi oss som en aktör för att knyta ihop de olika systemen och åskådliggöra dessa i ett gemensamt övergripande system.

Vår målsättning är att erbjuda snabb service, nyckelfärdiga lösningar och vara en pålitlig samarbetspartner.